top of page

Håller stödpaketen igång UK marknaden?


Hur har Corona pandemin påverkat bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden i UK? Och framförallt: hur ser de fortsatta möjligheterna ut - går det fortfarande att göra lönsamma fastighetsaffärer?


Corona krisen har ju tveklöst satt den ekonomiska tillväxten runt om i världen i gungning. Företag och arbetsgivare kämpar med lönsamheten och i förlängningen kan det leda till en negativ inverkan på bostadsmarknaden. Och en väl fungerande bostadsmarknad är en av flera viktiga faktorer för att säkra den ekonomiska tillväxten.

Som ett led i att säkra tillväxten av bostadsmarknaden i UK och minska de ekonomiska konsekvenserna av Corona pandemin har den brittiska regeringen under sommaren 2020 beslutat om en rad stödpaket. Dessa stödåtgärder hjälper bland annat de brittiska hushållen att komma in på bostadsmarknaden och ger en fortsatt möjlighet att göra bostadskarriär. En av dessa åtgärder är att man tillfälligt har reducerat (samt för vissa målgrupper även helt har slopat) den obligatoriska stämpelskatten (Stamp Duty) för den som köper sin egen bostad. Räntenivåerna för bostadslån har sänkts till rekordlåga nivåer och många långivare erbjuder dessutom en 100% belåningsgrad för förstagångsköpare, vilket gör att bostaden kan belånas i sin helhet utan krav på egen kontantinsats. Dessa åtgärder gäller i första hand fram t.om. den 31 mars 2021. Hur påverkar det här landskapet för oss professionella investerare? De direkta effekterna har blivit en generellt fortsatt hög efterfrågan från brittiska medborgare att köpa sin egen bostad (framförallt från förstagångsköpare). Efter en total nedstängning av samhället och helt inställda fastighetsvisningar så har mäklarfirmorna i UK nu långa väntelistor av potentiella spekulanter. Något som är mycket positivt för den som just nu har som huvudstrategi att sälja fastigheter och bygga kapital. Hyresmarknaden är dessutom fortsatt stabil för den som är privat hyresvärd. Bostadsbristen i UK är för närvarande mer akut än någonsin, framförallt för socialt och ekonomiskt utsatta som varken har möjlighet att köpa sin bostad eller teckna egna hyreskontrakt. Många investerare har därför nu börjat titta över möjligheterna att använda Social Housing som sin primära uthyrningsstrategi.

Lånemarknaden för utländska fastighetsägare är något volatil för tillfället. Många långivare tenderar att hålla nere fastighetsvärderingen (generellt 10-15%) och därför är det viktigare än någonsin att du räknar med extra säkerhetsmarginaler när du gör dina beräkningar. Å andra sidan så gäller de sänkta räntenivåerna även oss, vilket gör att våra lånekostnader gått ner betydligt. Många väljer därför att lägga om sin portföljbelåning till längre bindningstider. Ingen kan med säkerhet sia om hur fastighets- och bostadsmarknaden kommer att påverkas i förlängningen av Corona pandemin. Vi som är professionella investerare säkerställer dock alltid att vi har extra buffertar och håller ständigt örat mot marken för att se åt vilket håll marknaden lutar och så gör vi precis motsatt mot vad den gör. Dvs. om marknaden går upp så säljer vi, går den ner så förvärvar vi. Eller för att citera Warren Buffets klassiska citat: "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful". Oavsett så lever vi onekligen i spännande tider. Och med rätt kunskaper så har du goda möjlighet att konjunktursäkra dina affärer. Vill du läsa mer om de tillfälliga stödpaketen i UK? Här hittar du en del information om den sk. "Stamp Duty relief" som just nu råder: >> STAMP DUTY RELIEF <<

Vill du veta mer om oss och våra utbildningar? Tveka inte att kontakta oss via e-post: info@propertyeffect.com eller genom boka ett helt kostnadsfritt samtal med någon av våra kursledare via länken: >> BOKA SAMTAL MED OSS HÄR <<


/Property Effect teamet


Comentários


bottom of page