top of page

Vad krävs för att göra bra fastighetsinvesteringar?

Vi får ofta frågan vad som egentligen krävs för att göra bra fastighetsinvesteringar.

Svaret är att det tekniskt sett är enkelt. Att lära sig analysera marknader, områden och objekt, göra research och beräkningar, att hantera köp-sälj och uthyrningsprocessen och allt annat som hör till, kan nämligen vem som helst lära sig. Men att sedan GÖRA bra investeringar är långt ifrån lätt. För i själva verket handlar det om långt mer än bara tekniska kunskaper.

Den du ÄR som investerare avgör nämligen hur framgångsrika dina investeringar kan bli. Det handlar om din inställning, dina tankemönster och trosföreställningar. Ditt mindset och din självkännedom. Du behöver kunna hantera dina rädslor och farhågor, ha förmågan att ta rationella beslut fastän känslorna slår frivolt inom dig och du måste besitta modet att fatta nya beslut när förutsättningar förändras. Ha förmågan att se motgångar och motstånd som utvecklande. Du behöver vara prestigelös, kunna be andra om hjälp och ha ett starkt tålamod. Du behöver en stark självtillit och känna tillit till andra utan att för den skull vara naiv och lita helt blint på vem som helst.

När vi för ett par år sedan fick frågan om att bli mentorer inom fastighetsinvesteringar så var vi tydliga med att vi inte enbart kommer lära ut de tekniska kunskaperna. Det vore nämligen inte rätt, vare sig för våra studenter eller för oss själva. Som mentor har du ett stort ansvar för andra. Oavsett vilket expertområde du är verksam i. Som mentor kan du hjälpa andra att förändra sina liv till det bättre. Men du kan också förstöra deras förutsättningar att någonsin lyckas. Vi vill hjälpa andra att lyckas på riktigt. Därför tränar vi våra studenter lika mycket i de mentala aspekterna som i de tekniska.

En liten enkel övning vi brukar uppmuntra till för att lära känna dig själv och stärka den du ÄR, är att varje dag skriva en tacksamhetsdagbok. Där fyller du i större eller mindre saker du är tacksam över, saker du åstadkommit för dig själv och andra. Och även insikter du fått om dig själv under den gångna dagen.

Vi avslutar alltid varje dag med en stund för oss själva där vi reflekterar över vad som är bra med oss själva. Vår inställning, hur vi hanterat utmaningar som dykt upp under dagen, vad vi hunnit med, och vilka positiva upplevelser vi haft och hur de hjälper oss framåt.

Framgångsrika investeringar kräver ett framgångsmindset och för att lyckas skapa ett sådant krävs att du har modet att våga förändras och utvecklas som person.

/Linda & Michael, Property Effect


#Beeffectful #Propertyeffect


bottom of page