top of page

Våra kursdeltagare berättar

Vi kan berätta hur mycket som helst om oss och om våra kurser och program. Men det som verkligen betyder något är vad våra deltagare har att säga och vilka resultat de har skapat för sig själva tack vare våra utbildningar.

Här berättar några av våra kursdeltagare genom åren om sina upplevelser och vad våra utbildningar har lett till för dem.  

EN HELT NY UTGÅNGSPUNKT

Caroline började sin ekonomiska frihetsresa 2018. Hon har idag flera fastighetsprojekt igång och har även skapat stora förändringar i sitt mindset. 

DET GICK VÄLDIGT FORT

Det gick snabbt för Rikard att bygga grunden till sin fastighetsportfölj. Direkt efter kursen köpte han flera fastigheter och idag är han även delägare i en sourcingverksamhet i UK.

MINNS KNAPPT HUR DET VAR INNAN

Staffan har byggt ett team av experter på plats i UK och är idag i full gång med egna investeringar. Han minns knappt hur livet såg ut innan han började sin utbildning.

FASTIGHETER OCH NÄTVERK

NYA KUNSKAPER OCH ÖKAD SJÄLVTILLIT

Ulrika har fått nya kunskaper och ett nytt mindset som gör att hon idag känner full tillit till att hon kan investera i fastigheter. Hon har sagt upp sig från jobbet och fått helt ny energi. 

NYA KUNSKAPER OCH ÖKAD SJÄLVTILLIT

Ulrika har fått nya kunskaper och ett nytt mindset som gör att hon idag känner full tillit till att hon kan investera i fastigheter. Hon har sagt upp sig från jobbet och fått helt ny energi. 

INVESTERADE I FLERA FASTIGHETER UNDER KURSEN

INVESTERADE I FLERA FASTIGHETER UNDER KURSEN

FLERA FASTIGHETER OCH NÄTVERK

Carina och Christer har fått ett helt nytt tankesätt och mer livsglädje sedan de påbörjade sin utbildning. Dessutom kom de igång med flera investeringsprojekt redan under utbildningstiden..

Efter utbildningen köpte Camilla flera fastigheter i Storbritannien och har flera projekt på gång. Hon har också ett helt nytt nätverk av likasinnade att dela sina erfarenheter med. 

DU FÅR OTROLIGT MYCKET VÄRDE

Andreas har aldrig varit med om att ha fått så mycket innehåll och information hos någon annan utbildningsorganisatör. Här får du verkligen lära dig hur du blir ekonomiskt fri och lyckas med fastighetsinvesteringar.

DE GÖR DET MED HJÄRTAT

På resan till att bli professionell investerare har Camilla stött på många utbildningsanordnare. Få av dessa brinner för att du verkligen ska lyckas på samma sätt som Property Effect gör. 

INSPIRATION OCH TRYGGHET

Efter att ha deltagit i en heldagskurs känner sig Hedvig inspirerad och har en större trygghet i att börja med egna investeringar. 

FRÅN NOLL KOLL TILL STADIG GRUND

Josef hade inga förkunskaper innan Property Bootcamp men efter kursen har han en stadig grund att stå på och känner sig trygg i vad som krävs för att komma igång och lyckas med egna fastighetsaffärer.

ÄR IGÅNG MED EGNA INVESTERINGAR

Vid sidan av att Linda idag är igång med egna fastighetsinvesteringar i UK så uppskattar hon att få ingå i det sammanhang Property Effect erbjuder alla sina kursdeltagare.

PASSAR ALLA SOM VILL HA PASSIVA INKOMSTER

Henry rekommenderar Property Effect till alla som vill skapa passiva inkomster. Under kursen har han fått göra egna beräkningar och känner sig trygg i att själv komma igång med egna investeringar.

DU BYGGER TRYGGHET INOM DIG SJÄLV

Genom att delta i olika föreläsningar och event bygger Julita trygghet i sig själv och är nu säker på att hon kommer att lyckas komma igång med sin business inom fastighetsinvesteringar.

SUPERBRA ONLINEKONCEPT

Carina uppskattade att kunna gå Property Bootcamp helt digitalt och har lärt sig olika strategier, avkastningsberäkningar och hur det fungerar att investera i olika marknader. En riktigt bra kurs som gett inspiration och många idéer.

Är fastighetsinvestering något för dig?

Här tar du reda på det och kommer igång helt utan kostnad!

bottom of page