top of page

Våra kursdeltagare berättar

Vi kan berätta hur mycket som helst om oss och om våra kurser och program. Men det som verkligen betyder något är vad våra deltagare har att säga och vilka resultat de har skapat för sig själva tack vare våra utbildningar.

Här berättar några av våra hundratals kursdeltagare om sina upplevelser och vad våra utbildningar har lett till för dem.  

EN HELT NY UTGÅNGSPUNKT

Caroline började sin ekonomiska frihetsresa 2018. Hon har idag flera fastighetsprojekt igång och har även skapat stora förändringar i sitt mindset. 

DET GICK VÄLDIGT FORT

Det gick snabbt för Rikard att bygga grunden till sin fastighetsportfölj. Direkt efter kursen köpte han flera fastigheter och idag är han även delägare i en sourcingverksamhet i UK.

MINNS KNAPPT HUR DET VAR INNAN

Staffan har byggt ett team av experter på plats i UK och är idag i full gång med egna investeringar. Han minns knappt hur livet såg ut innan han började sin utbildning.

FASTIGHETER OCH NÄTVERK

NYA KUNSKAPER OCH ÖKAD SJÄLVTILLIT

Ulrika har fått nya kunskaper och ett nytt mindset som gör att hon idag känner full tillit till att hon kan investera i fastigheter. Hon har sagt upp sig från jobbet och fått helt ny energi. 

FASTIGHETER OCH NÄTVERK

Efter utbildningen köpte Camilla flera fastigheter i Storbritannien och har flera projekt på gång. Hon har också ett helt nytt nätverk av likasinnade att dela sina erfarenheter med. 

NYA KUNSKAPER OCH ÖKAD SJÄLVTILLIT

Ulrika har fått nya kunskaper och ett nytt mindset som gör att hon idag känner full tillit till att hon kan investera i fastigheter. Hon har sagt upp sig från jobbet och fått helt ny energi. 

NYA KUNSKAPER OCH ÖKAD SJÄLVTILLIT

Ulrika har fått nya kunskaper och ett nytt mindset som gör att hon idag känner full tillit till att hon kan investera i fastigheter. Hon har sagt upp sig från jobbet och fått helt ny energi. 

Är fastighetsinvestering något för dig?

Här tar du reda på det och kommer igång helt utan kostnad!

bottom of page