top of page

Vår filosofi

OCH VARFÖR VI GÖR DET VI GÖR

SVERIGES #1 FRÄMSTA UTBILDNINGAR INOM FASTIGHETSINVESTERING I UK

Vi anser att dagens samhällssystem och rådande normer huvudsakligen banar väg för det traditionella sättet till försörjning. Vi anser även att detta i många fall begränsar människors möjligheter att uppleva äkta livskvalitet och att framtidstrygga sin inkomst och ekonomi. Detta resulterar i ett samhälle som inte riktigt passar för alla.
 

Vi är övertygade om att alla människor bär på en outnyttjad potential och att de har den inre drivkraft samt förmåga som krävs för att bli ekonomiskt fria och med det ha möjlighet att förverkliga sitt drömliv. Problemet är att ingen har tidigare lärt oss alla de möjligheter och vägar som finns för att uppnå detta. 

QA 2020, Mentorsamtal, hemsida mallar m.
Vår mission

Med vår kunskap och erfarenhet bidrar vi till att alla människor som längtar efter ett friare liv får det finansiella och emotionella självförtroendet som krävs för att ta rodret över sin egna livsförändring. Vi utmanar, skapar insikt och håller dig ansvarig för att du gör det som krävs för att du ska uppnå dina drömmar och livsmål. 

Vi har gjort den ekonomiska frihetsresan själva och vet att den är långt ifrån lätt. I rätt sammanhang och tillsammans med andra är det lättare att lyckas och vi ser fram emot att vara din trygghet, ditt bollplank och ditt stöd på vägen.


Vi erbjuder ett sammanhang som genomsyras av en familjär sammanhållning och gemenskap. Vi guidar och stöttar dig att uppnå ekonomisk frihet genom vår egenutvecklade framgångsformel KAP (Kunskap, Agera, Personer).

Eftersom vi kombinerar tekniska investeringskunskaper med personlig utveckling och ekonomiska förhållningssätt hjälper vi dig skapa hållbara finansiella resultat och äkta livsfrihet. Vi hjälper dig behålla momentum genom att hålla dig ansvarig för att du agerar och gör de förändringar som krävs och att du gör det som krävs på rätt sätt. Vi ger dig också tillgång till rätt personer som stöttar dig och hjälper dig att lyckas.


I vårt sammanhang skapas modiga och kreativa nytänkare samt normförändrare som vågar trotsa rädslor och tvivel, som står starka i motvind och växer av utmaningar. Hos oss finns genuina och ärliga förebilder som följer sin passion, som bryter sig fria och går sina egna vägar. Som tar reda på sanningen, ser saker med nya ögon och som stöttar istället för att ifrågasätta. Vi bidrar, ger tillbaka och når resultat bortom alla begränsningar tillsammans med andra.

I vårt sammanhang är vi ärliga, genuina och värderingsstyrda. Vi skapar och styr vår egen framtid och tar ansvar för vår egen inställlning och att vi lever det liv vi förtjänar. Tillsammans bidrar vi till ett välmående framtida samhälle. 

IMG_5176.jpg

Vi anser att kunskap är makt och att finansiell trygghet uppnås genom tillgång till rätt information i kombination med rätt mental inställning för att använda informationen på rätt sätt.

Vi anser att alla som har kunskaper som kan hjälpa andra att må bättre och nå framgång i livet har en skyldighet att dela med sig av dem.

Ekonomisk frihet innebär att du försörjer din nuvarande livssituation genom inkomstkällor som är oberoende av en traditionell sysselsättning. Genom ekonomisk frihet får du valmöjligheten att ägna dina dagar åt vad DU vill och brinner för. Du har valfriheten att välja vad du vill ägna ditt liv åt och att leva det liv du verkligen förtjänar. Att ha det vi kallar för livsfrihet. 

Ett välmående framtida samhälle består av individer som upplever livsfrihet och som vill bidra till varandras framgång.
Vi ser det som vårt ansvar att bidra med vad vi kan för att göra att denna framtid blir möjlig.

Vår filosofi
Våra värderingar
Respekt

Allt vårt arbete bygger på respekt för andra människor och att skapa tillit och förtroende. Vi har ett empatiskt och humant förhållningssätt som bygger på att alla människor bär på en outnyttjad potential och att de har en inre drivkraft att möjliggöra sina egna förändringar och överträffa sina egna mål. Vi välkomnar oliktänkande och nytänkande och har alltid en respektfull inställning och attityd till andra människor.

Ärlighet

Allt ​vi gör genomsyras av genuin och ärlig omtanke om andra människor. Vi har en hög integritet, lämnar aldrig ut personlig information om någon och vi lovar aldrig mer än vi kan hålla. Vi delar öppenhjärtigt med oss av våra kunskaper och erfarenheter och ger aldrig rådgivning som kan skada andra finansiellt eller emotionellt. Vi är öppna och ärliga mot alla människor, ger alltid personlig feedback enskilt och bidrar aldrig till någon form av ryktesspridning.

Utveckling

Vi lever i en föränderlig värld och det kräver ständig vilja till utveckling och förnyelse. Alla människor är unika och behöver därför gå olika vägar för att nå sina mål. Därför bemöter vi alltid varje individ vi möter med ett genuint intresse för att hitta de rätta vägarna för just honom/henne. Vi inspireras av andras utveckling och jämför egen erfarenhet med vedertagen teori. Vi letar hela tiden nya källor till att utveckla oss själva och vår verksamhet. Allt för att ständigt kunna erbjuda världens bästa utbildningar inom vårt område.

Resultat

Allt vi gör ska ge värdeskapande och bestående resultat hos de individer vi arbetar tillsammans med, både finansiellt och emotionellt. Nya resultat kommer genom att självinsikt och medvetenhet omvandlas till nya tankemönster, trosföreställningar och förändrade beteenden. Genom att utmana, inspirera och stödja till förändring i attityd och beteende bidrar vi till en ökad förmåga att skapa livsförändrande resultat. 

Är fastighetsinvestering något för dig?

Här tar du reda på det och kommer igång helt utan kostnad!

bottom of page