top of page

Vanliga frågor och svar

HÄR SVARAR VI PÅ NÅGRA AV DE VANLIGASTE FRÅGORNA VI FÅR

Vi får en hel del frågor angående fastighetsinvesteringar och om oss och våra utbildningar. Här har vi svarat på några av de vanligaste. Under fliken VIDEOS här på vår hemsida hittar du även ett urval av videoinspelningar där vi delar med oss av ytterligare information om vad som krävs för att lyckas med fastighetsinvesteringar och hur just du kan bli ekonomiskt fri. 

Varför ska man investera i fastigheter?

Fastigheter ger generellt en stabil och förutsägbar avkastning och är dessutom en enkel investeringsform att lära sig och att förstå sig på. 

Med rätt kunskaper kan du enkelt lära dig förutspå marknaden och minimera risker.

En ökad befolkningsmängd och den generella bostadsbristen ger en fortsatt stabil efterfrågan. 

Fastigheter kallas även för en realtillgång. Dessa anses vara trygga och skyddade tillgångar även vid en ökad inflation. Det beror på att både hyror och marknadsvärden följer med inflationen uppåt och därmed inte förlorar i värde, som exempelvis ej investerat sparkapital gör. 

Dessutom saknar fastigheter en direkt koppling till aktiemarknaden, vilket gör att det anses vara ett tryggt alternativ i jämförelse med andra investeringsformer, i synnerhet börsrelaterade produkter. 

Som med alla typer av investeringar finns det naturligtvis risker med fastigheter. Men i jämförelse med andra investeringsformer är riskerna hanterbara på ett helt annat sätt. Och det finns många anledningar till varför fastigheter alltid har ansetts vara en ett bra komplement i en stabil investeringsportfölj.

Fastighetsmarknaden påverkas av en mängd olika 
faktorer, såsom ränteläge, tillgång och efterfrågan, prisutveckling och marknadstrender. Den största risken med fastigheter är bristen på kunskaper om hur marknaden ser ut och påverkar samt hur du använder kunskaperna på rätt sätt. Med rätt kunskaper kan du lära dig förstå och förutspå marknaden, hantera riskerna och säkerställa att du oavsett konjunktur gör trygga fastighetsaffärer. Den största risken ligger i att du söker en quick fix och hoppas på att bli rik snabbt och har ett bristande tålamod och därmed gör överilade och ej övertänkta investeringar. 

Det behöver det inte vara. I själva verket anses den svenska fastighetsmarknaden i många fall vara mer spekulativ och mindre lönsam än många utländska marknader, med anledning av rådande hyreslagstiftningar, skatteregelverk o.dyl. Den största risken med att investera i fastigheter utomlands är att du inte har kunskaper om den marknad du vill investera i och inte känner till hur du hanterar valutarisker etc. 

Listan kan göras lång över vilka aspekter du behöver ha i åtanke av i valet av rätt fastighetsmarknad. Bland annat vilka hyreslagar och regelverk som råder för dig som hyresvärd och fastighetsägare, vilken typ av investeringsstrategier och finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga samt hur marknadstrender, tillgång och efterfrågan ser ut. Den brittiska marknaden möter många av de krav professionella fastighetsinvesterare ställer för att kunna göra trygga investeringar med en stabil avkastning. Under fliken VIDEOS här på vår hemsida berättar vi mer om varför just Storbritannien är en trygg investerarmarknad. 

Är det riskfyllt att investera i fastigheter?
Är det inte riskabelt att investera i fastigheter i andra länder?
Varför ska man investera i Storbritannien?
Varför ska jag välja era utbildningar?
Krävs det inte ett stort kapital för att kunna investera i fastigheter?

Fastighetsinvesteringar kräver en hel del kapital. Även om du i vissa fall har möjlighet till extern (bank) belåning krävs som alltid en del egen finansiering. Men det innebär inte för den skull att det behöver vara dina egna pengar. Du kan hitta alternativa vägar till finansiering, antingen via privat finansiering eller via alternativa externa finansieringslösningar.

Hittar du bra objekt att investera i är dock sällan finansieringen ett problem. Däremot behöver du ha rätt kunskaper för att hitta och göra bra, trygga investeringar där du har en säkerhetsmarginal för att säkra lånekostnader, räntor och naturligtvis din egen avkastning. I våra utbildningar lär vi dig kreativ finansiering även om du inte har tillgång till eget startkapital. Vi visar hur du tar in privat finansiering, hur du lyckas med extern belåning och hur du säkerställer att kalkylerna går ihop och har den säkerhetsmarginal som krävs. 

Hur kommer jag enklast igång med egna fastighetsinvesteringar?

Genom att utbilda dig och ta hjälp av andra som redan lyckats! Sätt tydliga mål med dina investeringar och hitta den investeringsstrategi som passar dig. Omge dig med rätt människor som stöttar dig och hjälper dig framåt. En mentor som själv lyckats med det du vill göra är ovärderlig. Fastigheter är en långsiktig investeringsform och det finns inga genvägar. Det finns mer eller mindre seriösa aktörer på marknaden som erbjuder färdiga paketlösningar, saminvesteringar, crowdfunding o.dyl inom fastigheter. Detta kan naturligtvis vara ett enkelt sätt att komma igång med egna investeringar, men kom ihåg att så länge du själv saknar egna kunskaper i området och helt förlitar dig på andras kunskaper och erfarenheter så är det snarare spekulationer än investeringar. Kunskap är makt och vill du göra trygga investeringar är rätt kunskaper det som krävs. 

Hur påverkar Brexit mig som investerar i den brittiska fastighetsmarknaden?

Som vi ser det har inte Brexit hittills haft någon direkt negativ inverkan på fastighetsmarknaden i Storbritannien. Bostadsbehovet är fortsatt stort och de grundlagar och regelverk som gäller dig som fastighetsägare och hyresvärd påverkas inte. Som professionell investerare driver du din investerarverksamhet via brittiska bolag, vilket gör att du klassas som nationell företagsägare och inte utländsk medborgare. Något som gynnar dig både ur skattemässiga perspektiv och dina möjligheter till att få extern (bank) finansiering.

 

Det vi märker är en viss inlåsningseffekt och försiktighet på marknaden och hos låneinstitut. Det gör att du behöver vara extra noga med vika investeringsstrategier du väljer, vika områden du går in i och att du lägger in en extra säkerhetsmarginal i dina beräkningar. Som professionell fastighetsinvesterare ligger framgången i att förstå och förutspå marknaden och att veta hur du gör lönsamma affärer oavsett konjunktur och oavsett vilka politiska vindar som blåser. Världen står i ständig förändring, det gäller att du lär dig hur du hanterar förändrade förutsättningar och vänder dem till din fördel.
För att citera Warren Buffet: "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful." 

Är det inte svårt att investera i fastigheter?

Både nej och ja. Fastighetsinvesteringar är tekniskt sett LÄTT att lära sig och sätta sig in i. Det är logiskt och det finns mycket statistik och historik att ta del av. Vem som helst kan lära sig förstå fastighetsprocessen, sätta sig in i lagar och regelverk, att göra fördjupad marknads- och områdesanalys samt de beräkningar och kalkyler som krävs. Däremot innebär det inte att det är lätt att GÖRA fastighetsinvesteringar. För i själva verket handlar det om långt mer än bara tekniska kunskaper.

Den du ÄR som investerare avgör nämligen hur framgångsrika dina investeringar kan bli. Det handlar om din inställning, dina tankemönster och trosföreställningar. Ditt mindset och din självkännedom. Du behöver kunna hantera dina rädslor och farhågor, ha förmågan att ta rationella beslut fastän känslorna slår frivolt inom dig och du måste besitta modet att fatta nya beslut när förutsättningar förändras. Ha förmågan att se motgångar och motstånd som utvecklande. Du behöver vara prestigelös, kunna be andra om hjälp och ha ett starkt tålamod. Du behöver en stark självtillit och känna tillit till andra utan att för den skull vara naiv och lita helt blint på vem som helst. 

Av den anledningen är också våra utbildningar utformade på det sätt de är och kombinerar tekniska investeringskunskaper med personlig utveckling och ekonomiska förhållningssätt för att även stärka dig i rollen som investerare och den du är. Allt för att du också ska kunna göra bra investeringar i praktiken. 

Förutom att våra utbildningar ger dig de tekniska investeringskunskaper som krävs för att komma igång och lyckas med egna fastighetsinvesteringar så får du även det stöd och den personliga utveckling som är avgörande för att du ska kunna växa in i rollen som investerare och även bli ekonomiskt fri. Vi är Sveriges största utbildningsföretag inom fastighetsinvesteringar i UK och har hjälpt närmare 1000 personer att komma igång med egna fastighetsinvesteringar och att hitta en väg till ekonomisk frihet. Det gör att vi också har sett och kunnat mäta den långsiktiga positiva effekten av våra utbildningar. Alla våra kursledare och mentorer är själva professionella investerare och har själva gjort resan från nybörjare till där de är idag. Därför vet de vad du behöver för att också lyckas. Vi har dessutom ett team av experter på plats i UK som hjälper dig med handhållningen på plats. 
 

Vi kan naturligtvis berätta hur mycket som helst om oss och varför du ska gå just våra utbildningar. Men det allra bästa är om du lyssnar på vad våra kursdeltagare själva tycker. Under fliken REFERENSER kan du ta el av vad några av våra kursdeltagare har att säga om oss och våra utbildningar.

Först och främst: det är viktigt att alltid vara medveten om att ALLA former av investeringar innebär en finansiell risk!
 

Det finns därför aldrig en 100 procentig garanti att du får tillbaka allt investerat kapital - oavsett vilket investeringsform du än väljer och oavsett hur noggranna analyser och beräkningar du än gjort.

En fastighet är dock en realtillgång och även om marknadsvärdet sjunker från tid till annan är fastighetsmarknaden den som historiskt sett återhämtat sig snabbast. Den största risken är att du låser ditt kapital en längre tid än du initialt hade tänkt dig. Så frågan blir då hur du gör för att på bästa sätt säkerställa att du får tillbaka ditt investerade kapital vid den TIDPUNKT du vill.

 

Innan du går in i en fastighetsaffär behöver du utöver en grundläggande och noggrann finansieringsplan, även säkerställa att flera alternativa fastighetsstrategier fungerar med varje affär och att du har en plan för hur du går tillväga om din investering drar ut på tiden. Som professionell investerare utgår man ofta utifrån en portföljstrategi i och med att det på så sätt finns möjligheter att hitta kreativa finansieringslösningar ifall det visar sig att något av fastighetsobjekten i portföljen inte går som det var tänkt från början.

Det här är en del av riskhanteringen du behöver lära dig som ett led i att kunna göra trygga investeringar. I våra utbildningar lär vi dig riskhantering och hur du hittar alternativa vägar om du skulle hamna i olika typer av utmanande situationer.

Hur vet jag att jag får tillbaka mitt investerade kapital om jag investerar i fastigheter?
Hur fungerar era utbildningar och när startar de?

Samtliga våra kurser/ program har en onlinebaserad e-learning plattform där du har obegränsad tillgång till kursmaterial, videolektioner, bonusmaterial etc. på livstid. Varje vecka håller vi live Q&A frågestunder/ gruppmentorsamtal där vi i teamet svarar på alla dina och dina kurskamraters frågor under ca. 1-2 timmar. Dessa frågestunder har du tillgång till i hela 12 månader efter påbörjad kurs/ program. Du lägger själv upp din studietakt och kursstart med stöd från din mentor. Eftersom alla våra utbildningar går online startar de så snart du anmäler dig. 

 

I vårt Elite Master program ingår även mastermind träffar samt live-utbildningar på plats i UK och i Sverige. Dessa sker genom klassrumsundervisning och går några gånger per år. Kurskostnaden ingår men du får själv bekosta resa, kost och logi. Har du inte möjlighet att delta i dessa live-utbildningar så spelas de alltid in i HD kvalitet och du erbjuds att ta del av dessa i efterhand utan kostnad.  

Är det inte svårt att analysera och räkna på fastighetsaffärer?

Fastighetsinvesteringar är enkelt att sätta sig in i. Det är logiskt och det finns mycket statistik och historik att ta del av. Vem som helst kan lära sig förstå fastighetsprocessen, sätta sig in i lagar och regelverk, att göra fördjupad marknads- och områdesanalys samt förstå hur allt detta korrelerar med varandra. Och nej, det är inte alls svårt att räkna på fastighetsaffärer. Om du behärskar lågstadiematte (de fyra räknesätten) så har du den grundläggande kunskap som krävs för att kunna göra rätt beräkningar. Kalkylerna är enkla att lära sig.

Vilka områden ska jag investera i?

Det är svårt att svara på rakt av. Vilket specifikt område och vilken marknad du ska investera i beror helt och hållet på din unika situation, din investeringsstrategi, vilket mål du har med dina investeringar (avkastningskrav) och din tillgång till kapital. Vill du bygga kapital (köpa och sälja) eller skapa kassaflöde genom hyresintäkter (uthyrning)? Vilken typ av uthyrningsform och målgrupp av hyresgäster vill du fokusera på? Och vill du vara aktiv eller passiv i fastighetsskötseln?

Som du märker är den här frågan inte helt enkelt att svara på. Börja med att sätta din investeringsstrategi och mål med din investering. Ta därefter hjälp av någon som är aktiv på den marknad du är intresserad av och ta del av dennes erfarenhet. Och slutligen: lär dig göra fördjupad områdesanalys för att kunna säkerställa att det område du tittar närmare på verkligen matchar alla dina krav i slutändan.


Under våra fördjupade utbildningsprogram får du konkreta tips och våra rekommendationer på vilka områden som kan vara lämpliga just för dig.

Hur gör jag om jag är intresserad av era utbildningar?

Vi inleder alltid med ett villkorslöst personligt strategisamtal (ca. 20-30 min) per telefon eller online för att säkerställa att vi är en bra matchning för varandra. Under det samtalet tar vi reda på dina mål, vad du vill åstadkomma och vilka förkunskaper du har m.m. Om vi ser att vi är rätt för varandra så ger vi dig därefter en rekommendation om vilken av våra kurser eller utbildningsprogram som bäst skulle passa dig.

Allt det här gör vi som ett led i vår höga kvalitetssäkring. Dels för att säkerställa att du får ut det du vill av våra utbildningar, samt att vi tar in rätt kursdeltagare. Vi har ett begränsat antal utbildningsplatser för att ha möjlighet att ge bästa service till alla våra deltagare. Därför är vi också måna om att rätt personer går våra utbildningar.

Kommer vi fram till att gå vidare tillsammans så får du all information du behöver gällande betalning, betalningsvillkor, kursstart etc. från den person som håller strategisamtalet med dig.

Vill du veta mer om oss och våra utbildningar och kanske boka ett strategisamtal? Skicka då ett mail till: event@propertyeffect.com

Tar det mycket tid att investera i fastigheter?

Vår målsättning är att hjälpa dig göra dina investeringar så passiva som möjligt och att du ska ha möjlighet att sköta dina investeringar på distans och ägna minimalt med tid åt att hantera alla delar i fastighetsprocessen. Därför lär vi dig hur du bygger ett professionellt investerarteam som sköter de största delarna av den i ditt ställe. Från att hitta fastighetsobjekt till att sköta renovering, uthyrning och/eller försäljning. Men självklart tar fastighetsinvesteringar en hel del tid, i synnerhet i början när du har en hel del kunskaper att ta del av och medan du bygger ditt investerarteam, din portfölj och systematiserar verksamheten.
 

Omfattningen av mängden arbete och tidsåtgång beror ju naturligtvis också omfattningen av och komplexiteten i din fastighetsportfölj. Fastigheter kan aldrig bli helt passivt så länge du själv äger tillgångarna. Men frågan är om du ens vill det. Den framgångsrika investeraren bygger en business kring sina fastigheter och skapar en ny, alternativ karriär i branschen. Att vara företagsägare, oavsett bransch, kräver naturligtvis din översyn emellanåt. Vill du göra din investerarverksamhet mer passiv är hemligheten att hitta sätt att outsourca dina backoffice/ administrativa göromål.

Är fastighetsinvestering något för dig?

Här tar du reda på det och kommer igång helt utan kostnad!

bottom of page