top of page

Sålt en bostad i Sverige? Du kan få räntefritt lån!


Har du sålt en bostad i Sverige under åren 2014 - 2019 utan att begära uppskov på vinsten? Då kan du få "låna tillbaka" hela eller delar av den skatt du betalat in i efterhand - helt kostnadsfritt från och med 2021! Från och med 2021 ändras reglerna gällande uppskov av vinstbeskattning för privatpersoner vid försäljning av en permanentbostad i Sverige. Regeländringen innebär att räntan för uppskjuten vinst avskaffas. Det innebär med andra ord att det inte längre kommer att kosta dig någonting om du väljer att skjuta upp vinstskatten efter att du har sålt en bostad (förutsatt att du möter förutsättningarna för ett uppskov). Det nya beslutet innebär även att den som har sålt en bostad med vinst under perioden 2014 - 2019 och som redan har betalat in vinstskatt kommer att kunna att ansöka om en omprövning och istället få möjlighet till ett uppskov på det tidigare inbetalade beloppet. Det här innebär i realiteten att det finns möjlighet att "låna tillbaka" hela eller delar av den vinstskatt du redan betalat in i form av ett uppskov - ett uppskov som alltså är helt räntefritt from. 2021. På så sätt kan du alltså få din inbetalade vinstskatt återbetald retroaktivt och får dessutom låna denna summa utan kostnad från och med 2021.

Hur fungerar det egentligen och hur går du tillväga?

Under december 2020 öppnar Skatteverket en helt ny e-tjänst där du kan ta reda på om du har möjlighet att få uppskov, hur mycket skatt du kan få tillbaka samt vad det skulle innebära för dig rent ekonomiskt. Du kan därefter ansöka om en omprövning och begära uppskov av din redan inbetalade vinstskatt direkt via e-tjänsten. Ansöker du om ett uppskov kan du antingen få tillbaka hela eller delar av den redan inbetalade vinstskatten. Men: får du ett beviljat uppskov måste du dock betala ränta för uppskovsbeloppet från och med det år försäljningen genomfördes fram till och med regeländringen 2021. Först from. 2021 räknas alltså uppskovsbeloppet som räntefritt. Hur stor räntekostnad detta skulle innebära för dig kan du alltså ta reda på via Skatteverkets nya e-tjänst redan innan du ansöker om omprövning.

Rådet från Skatteverket är att du väntar med ansökningar tills e-tjänsten är öppnad. Har du redan ett befintligt uppskov? Då behöver du inte göra någonting - du slipper per automatik att betala uppskovsränta från och med 2021 (dvs. från och med deklarationen år 2022).

Sålde du en bostad 2014? Då har du bråttom!

Möjligheten att ansöka om omprövning gäller alltså upp till 6 år tillbaka i tiden. Har du sålt en bostad under 2014 så är det dock lite bråttom. Du behöver nämligen skicka in din ansökan senast den 31 december 2020.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om de nya regeländringarna? Du kan hitta mer information här, i det pressmeddelande som Skatteverket släppte den 26 november 2020: SLOPAD RÄNTA PÅ UPPSKOV VID BOSTADSFÖRSÄLJNING Vill du lära dig mer om skatter, lagar och regelverk gällande fastighetsinvestering? Du hittar mer information om våra kurser och utbildningar under fliken: >> UTBILDNINGAR << här på vår hemsida.


/Property Effect teamet

bottom of page