top of page

Följ en Real-life fastighetsresa!

Funderar du på hur resan från nybörjare till professionell fastighetsinvesterare ser ut? Nu lanserar vi Henriks resa! En äkta och autentisk real-life resa som handlar om att gå från nybörjare till professionell investerare på den brittiska fastighetsmarknaden! Du har nu möjlighet att följa Henrik, en av våra mentorstudenter på den spännande resan mot ekonomisk frihet genom fastigheter. Varje vecka under ett helt år kommer du att kunna följa både de framsteg och utmaningar som dyker upp längs hans väg mot att bli professionell fastighetsinvesterare. Du hittar mer information och kan följa Henrik på vår Instagram- och Facebook sida samt via: #effectfulhenrik 


/Property Effect teametコメント


bottom of page