top of page

Bostadsbristen i UK skenar


Bostadsbristen i UK skenar - i synnerhet i spåren av Corona pandemin. Över 8 miljoner invånare har någon form av bostadsproblematik! De senaste rapporterna visar alltså på ett fortsatt skriande bostadsbehov och efter hyresvärdar, framförallt de som erbjuder "Social Housing". Vilka möjligheter innebär det här för oss som är fastighetsinvesterare i UK?

National Housing Federation (NHF) är den organisation som har i uppdrag att övervaka och bidra till förbättringar av bostadssituationen i UK. Deras senaste rapport som släpptes i september 2020 visar alarmerande siffror. Bostadsbristen i UK är värre än befarat - i synnerhet för socialt och ekonomiskt utsatta. Corona pandemin förutspås dessutom att förvärra situationen än mer. Social Housing - den nya heta investeringsstrategin? NHF´s rapport visar att närmare 8 miljoner invånare i UK (av en befolkningsmängd på ca. 66 miljoner) har någon form av bostadsproblematik. 3,8 miljoner av dessa består av personer som är socialt/ekonomiskt utsatta och har behov av så kallad "social housing" - det är 500 000 fler än det officiella kösystemet har visat. Social Housing är en boendeform i UK som förenklat innebär att den lokala kommunen och/eller staten säkerställer boende för socialt och/eller ekonomiskt utsatta personer som varken har möjlighet att köpa sin bostad eller teckna egna hyreskontrakt. Takten för nybyggnation av denna typ av bostäder ligger efter med decennier och i spåren av Corona pandemin ser man stora risker i att bostadsbristsituationen för denna utsatta grupp kommer att förvärras än mer. Av den här anledningen finns ett fortsatt skriande behov av fastighetsägare och hyresvärdar, i synnerhet de som har tillgång till bostadsfastigheter och erbjuder Social Housing.

Det här gör att Social Housing är en uthyrningsform som allt fler fastighetsinvesterare nu tittar närmare på. Det innebär att du som fastighetsägare/investerare skriver hyreskontrakt med den lokala kommunen som sedan borgar för/betalar hyreskostnaderna samt även för återställande av fastigheten i ursprungligt skick, efter hyrestidens slut.

Fördelen är att hyresavtalen med kommunen oftast är långa och därför ger en garanterad hyresintäkt under en lång tid. Nackdelarna är bland annat att du som fastighetsägare inte har möjlighet att själv styra vem som är bosatt i fastigheten.


Som fastighetsinvesterare gör vi skillnad


Vi anser att vi som professionella fastighetsinvesterare har ett stort ansvar för att bidra till ett välmående samhälle och vi ser även att vi har en viktig roll i att bidra till den ekonomiska tillväxten. Genom att erbjuda tak över huvudet och ett tryggt och säkert hem för individer och familjer så bidrar vi till en välmående befolkning. Genom våra fastighetsaffärer bidrar vi även med viktiga skatteintäkter och därmed till den ekonomiska tillväxten till samhället. Att göra fastighetsaffärer i olika konjunkturer och att förstå- och kunna erbjuda vad olika marknader behöver i dessa kräver naturligtvis en hel del kunskap. Men med rätt stöd och guidning, en stor portion samhällsintresse och nyfikenhet i kombination med viljan att göra gott så har du goda förutsättningar för att lyckas! Vill du ta del av National Housing Federations senaste rapport? Klicka på länken nedan: >> NHA - THE SOCIAL HOUSING WAITING LIST <<Vill du lära dig mer om fastighetsinvestering i UK? Kika under fliken: >> UTBILDNINGAR här på vår hemsida - där kan du bland annat ta del av en mängd olika kostnadsfria kurser och videolektioner. /Property Effect teamet

PS. Du följer väl oss på sociala medier? Där delar vi kontinuerligt med oss av Nyheter, Live sändningar och mycket mer.

Här hittar du oss på Facebook och Instagram: Property Effect officiell Facebook sida Property Effect officiell Instagram sida Eller via hashtags:

#propertyeffect #beeffectful

bottom of page